Хэрэглэгчийн ants Стак 4 D тоглолт Тоглосон тоглогч villemva

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Стак 4 D villemva ants 2016-05-30T17:35:03+03:00 00:01:37 -19 19 20 Нээлттэй
Стак 4 D villemva ants 2016-05-30T17:31:14+03:00 00:03:24 -20 20 22 Нээлттэй