Хэрэглэгчийн ants Стак 4 D тоглолт Тоглосон тоглогч sofia10

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Стак 4 D sofia10 ants 2016-12-21T14:03:10+02:00 00:00:38 -18 18 14 Нээлттэй
Стак 4 D sofia10 ants 2016-12-21T14:01:04+02:00 00:00:32 -19 19 10 Нээлттэй