Хэрэглэгчийн ants Судоку тоглолт Тоглосон тоглогч kiisu2001

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Судоку 9x9 ants kiisu2001 2010-04-19T15:23:42+03:00 00:06:22 20 -20 77