Хэрэглэгчийн ants Судоку тоглолт

Хэрэглэгч манлайгчдын самбарт одоохондоо байхгүй байна

Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
ants vs. mette 2 2 0 0
ants vs. kiisu2001 1 1 0 0
ants vs. svenl 1 1 0 0
Нийт: 4 4 0 0