Хэрэглэгчийн AlexPin Lines of action тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1401 - 3 1 1 1
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
AlexPin vs. georgepin 3 1 1 1
Нийт: 3 1 1 1