Хэрэглэгчийн AlexPin Lines of action тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1462 3 6 4 1 1
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
AlexPin vs. ivan_parovoz 1 1 0 0
AlexPin vs. georgepin 5 3 1 1
Нийт: 6 4 1 1