Хэрэглэгчийн AaronRajandu Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч HansGK

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 0 1

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар AaronRajandu HansGK 2021-04-05T16:23:25+03:00 00:00:02 21 -21 0 Нээлттэй
Фишер рандом шатар HansGK AaronRajandu 2021-04-05T16:23:08+03:00 00:00:16 -1 1 0 Нээлттэй