Хэрэглэгчийн seriozha Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч idaliisa

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
3 3 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку idaliisa seriozha 2021-01-14T14:19:33+02:00 00:01:17 -9 9 17 Нээлттэй
Свап гомоку idaliisa seriozha 2020-12-23T15:19:29+02:00 00:00:48 -12 12 13 Нээлттэй
Свап гомоку seriozha idaliisa 2020-12-21T15:22:24+02:00 00:03:12 14 -14 32 Нээлттэй