Хэрэглэгчийн kostjak Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч SlavaK

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action SlavaK kostjak 2022-05-12T17:31:18+03:00 00:09:06 -22 22 39 Нээлттэй