Хэрэглэгчийн egorf Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч Nikita2002

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action Nikita2002 egorf 2022-05-12T17:50:30+03:00 00:07:45 -22 22 43 Нээлттэй