Хэрэглэгчийн SamLeopold Дурак тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1348 - 16 6 10 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
SamLeopold vs. newtoncat 16 6 10 0
Нийт: 16 6 10 0