Хэрэглэгчийн M_Brzeski Lines of action тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1380 - 8 3 5 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
M_Brzeski vs. MrSmithAMC 8 3 5 0
Нийт: 8 3 5 0