Хэрэглэгчийн Gwiyong Пэнтэ тоглолт Тоглосон тоглогч antsuonu

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 0 2 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Пэнтэ antsuonu Gwiyong 2021-03-06T14:18:54+02:00 00:04:58 7 -7 26 Нээлттэй
Пэнтэ antsuonu Gwiyong 2021-03-06T14:07:42+02:00 00:04:51 7 -7 25 Нээлттэй