Хэрэглэгчийн Gwiyong Пэнтэ тоглолт Тоглосон тоглогч pente_player

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Пэнтэ pente_player Gwiyong 2021-03-06T14:15:45+02:00 00:03:03 9 -9 21 Нээлттэй