Хэрэглэгчийн Gwiyong Пэнтэ тоглолт Тоглосон тоглогч dima10

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Пэнтэ Gwiyong dima10 2021-03-06T14:00:00+02:00 00:03:46 -23 23 30 Нээлттэй