Хэрэглэгчийн Gwiyong Пэнтэ тоглолт Тоглосон тоглогч MihkelNormak

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Пэнтэ Gwiyong MihkelNormak 2021-03-06T14:04:30+02:00 00:02:42 23 -23 36 Нээлттэй