Хэрэглэгчийн Gwiyong Пэнтэ тоглолт Тоглосон тоглогч Loretaa0

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Пэнтэ Loretaa0 Gwiyong 2021-03-06T14:12:39+02:00 00:02:07 -20 20 3 Нээлттэй