Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч marta2007

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку marta2007 Kiki12345 2020-12-12T11:37:08+02:00 00:04:01 18 -18 32 Нээлттэй