Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч darya

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Kiki12345 darya 2021-12-04T12:46:23+02:00 00:05:02 32 -32 34 Нээлттэй
Свап гомоку darya Kiki12345 2020-11-14T12:07:42+02:00 00:04:02 6 -6 25 Нээлттэй