Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч fireann

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку fireann Kiki12345 2021-04-10T12:07:14+03:00 00:05:28 -27 27 35 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 fireann 2021-01-30T11:15:09+02:00 00:05:15 26 -26 37 Нээлттэй