Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч MadisEr

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку MadisEr Kiki12345 2021-01-30T11:00:00+02:00 00:01:18 -13 13 19 Нээлттэй