Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч katyap

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку katyap Kiki12345 2021-01-30T11:07:47+02:00 00:03:19 -30 30 28 Нээлттэй