Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч anjafo

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку anjafo Kiki12345 2020-11-14T11:29:22+02:00 00:03:21 -29 29 33 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 anjafo 2021-01-30T11:22:52+02:00 00:07:35 -9 9 68 Нээлттэй