Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч egorf

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
3 2 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку egorf Kiki12345 2021-07-18T12:00:00+03:00 00:12:14 -23 23 28 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 egorf 2021-04-10T12:17:50+03:00 00:04:35 29 -29 30 Нээлттэй
Свап гомоку egorf Kiki12345 2020-11-14T12:15:01+02:00 00:05:53 19 -19 56 Нээлттэй