Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч MashaP

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку MashaP Kiki12345 2021-01-30T11:39:58+02:00 00:07:51 15 -15 77 Нээлттэй