Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч SlavaK

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Kiki12345 SlavaK 2021-12-04T12:56:21+02:00 00:05:24 16 -16 30 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 SlavaK 2022-04-02T12:55:40+03:00 00:07:42 -25 25 63 Нээлттэй