Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч MaksimS

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
3 1 2 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку MaksimS Kiki12345 2021-07-19T12:00:00+03:00 00:10:08 -19 19 27 Нээлттэй
Свап гомоку MaksimS Kiki12345 2021-01-30T11:48:19+02:00 00:04:34 20 -20 41 Нээлттэй
Свап гомоку MaksimS Kiki12345 2020-12-12T12:02:54+02:00 00:02:04 22 -22 25 Нээлттэй