Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч Piggi

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Piggi Kiki12345 2022-04-02T12:50:15+03:00 00:03:43 -32 32 23 Нээлттэй
Свап гомоку Piggi Kiki12345 2021-12-04T12:22:13+02:00 00:07:29 11 -11 56 Нээлттэй