Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч m.gyenei

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
6 4 2 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Kiki12345 m.gyenei 2021-07-17T12:15:01+03:00 00:03:35 15 -15 30 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 m.gyenei 2021-07-08T20:27:16+03:00 00:03:23 0 0 28 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 m.gyenei 2021-07-08T20:24:09+03:00 00:02:52 0 0 27 Нээлттэй
Гомоку m.gyenei Kiki12345 2021-07-08T20:23:22+03:00 00:00:21 0 0 1 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 m.gyenei 2020-12-12T12:30:32+02:00 00:02:59 -23 23 24 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 m.gyenei 2020-11-27T20:59:03+02:00 00:02:19 20 -20 25 Нээлттэй