Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч MaksimK

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Kiki12345 MaksimK 2022-04-02T13:18:23+03:00 00:05:38 -30 30 43 Нээлттэй
Свап гомоку Kiki12345 MaksimK 2021-12-04T13:13:09+02:00 00:04:09 15 -15 21 Нээлттэй