Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч S.ZALÁN

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку S.ZALÁN Kiki12345 2021-07-08T20:55:44+03:00 00:03:22 0 0 24 Нээлттэй