Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч machenzhi

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Kiki12345 machenzhi 2021-07-19T09:00:14+03:00 00:03:30 14 -14 13 Нээлттэй