Хэрэглэгчийн AndreyS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч danila2001

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action AndreyS danila2001 2022-05-12T18:10:03+03:00 00:05:36 -21 21 29 Нээлттэй