Хэрэглэгчийн AndreyS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч MikhailN

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action MikhailN AndreyS 2022-05-12T17:11:00+03:00 00:07:04 -21 21 27 Нээлттэй