Хэрэглэгчийн AndreyS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч ArtemZ

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action ArtemZ AndreyS 2022-05-12T17:40:40+03:00 00:09:44 -21 21 37 Нээлттэй