Хэрэглэгчийн PC-Hayden41 Отелло тоглолт Тоглосон тоглогч PC-Jayden12

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Отелло PC-Jayden12 PC-Hayden41 2021-04-19T05:27:33+03:00 00:01:54 -20 20 41 Нээлттэй