Хэрэглэгчийн PC-Hayden41 Отелло тоглолт Тоглосон тоглогч pc-ethanu2

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Отелло PC-Hayden41 pc-ethanu2 2021-06-07T06:01:51+03:00 00:00:37 19 -19 22 Нээлттэй