Хэрэглэгчийн PC-Hayden41 Отелло тоглолт Тоглосон тоглогч Isaac

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Отелло Isaac PC-Hayden41 2021-03-24T11:49:19+02:00 00:00:42 -20 20 10 Нээлттэй