Хэрэглэгчийн PROvend3232 Double up тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1362 - 27 12 15 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
PROvend3232 vs. erik14 1 0 1 0
PROvend3232 vs. PROvend2222 1 0 1 0
PROvend3232 vs. Marten.N 2 1 1 0
Нийт: 4 1 3 0