Хэрэглэгчийн SergAndreev Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч TimBazilio

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
10 8 2 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку TimBazilio SergAndreev 2021-08-08T17:26:08+03:00 00:01:48 -19 19 20 Нээлттэй
Свап гомоку SergAndreev TimBazilio 2021-08-08T17:18:34+03:00 00:07:04 20 -20 65 Нээлттэй
Свап гомоку TimBazilio SergAndreev 2021-08-08T17:16:17+03:00 00:01:46 -21 21 24 Нээлттэй
Свап гомоку TimBazilio SergAndreev 2021-08-08T17:12:48+03:00 00:02:58 -23 23 33 Нээлттэй
Свап гомоку SergAndreev TimBazilio 2021-08-08T17:11:43+03:00 00:00:35 24 -24 13 Нээлттэй
Свап гомоку TimBazilio SergAndreev 2021-08-08T17:08:48+03:00 00:02:24 -25 25 32 Нээлттэй
Свап гомоку TimBazilio SergAndreev 2021-08-08T17:07:12+03:00 00:01:06 -27 27 15 Нээлттэй
Свап гомоку TimBazilio SergAndreev 2021-08-08T17:00:00+03:00 00:06:42 16 -16 65 Нээлттэй
Свап гомоку TimBazilio SergAndreev 2021-08-06T17:16:04+03:00 00:05:27 18 -18 46 Нээлттэй
Свап гомоку SergAndreev TimBazilio 2021-08-06T17:07:34+03:00 00:01:11 25 -25 16 Нээлттэй