Хэрэглэгчийн SergAndreev Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч suemaonhot

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
4 4 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Гомоку suemaonhot SergAndreev 2022-01-04T17:08:33+02:00 00:00:46 0 0 17 Нээлттэй
Свап гомоку suemaonhot SergAndreev 2022-01-04T17:03:31+02:00 00:00:30 -22 22 11 Нээлттэй
Свап гомоку suemaonhot SergAndreev 2022-01-04T17:01:37+02:00 00:01:24 -23 23 27 Нээлттэй
Свап гомоку suemaonhot SergAndreev 2022-01-04T17:00:00+02:00 00:01:07 -24 24 18 Нээлттэй