Хэрэглэгчийн SergAndreev Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч tzecv0422

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Гомоку SergAndreev tzecv0422 2021-12-11T17:45:52+02:00 00:04:20 39 -39 32 Нээлттэй
Гомоку SergAndreev tzecv0422 2021-12-11T17:50:27+02:00 00:01:58 37 -37 18 Нээлттэй