Хэрэглэгчийн Aluksne олон улсын даам тоглолт Тоглосон тоглогч meska

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
4 3 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
олон улсын даам Aluksne meska 2021-11-02T23:05:45+02:00 00:12:16 -25 25 145 Нээлттэй
олон улсын даам meska Aluksne 2021-11-02T22:53:41+02:00 00:12:00 -18 18 88 Нээлттэй
олон улсын даам Aluksne meska 2021-10-29T21:35:12+03:00 00:12:15 19 -19 90 Нээлттэй
олон улсын даам meska Aluksne 2021-10-29T21:25:22+03:00 00:09:48 -21 21 70 Нээлттэй