Хэрэглэгчийн Aluksne олон улсын даам тоглолт Тоглосон тоглогч Vaints

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
8 7 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
олон улсын даам Aluksne Vaints 2021-11-16T20:52:49+02:00 00:09:09 14 -14 64 Нээлттэй
олон улсын даам Aluksne Vaints 2021-11-14T20:01:12+02:00 00:11:26 15 -15 118 Нээлттэй
олон улсын даам Vaints Aluksne 2021-11-14T17:57:53+02:00 00:09:00 -15 15 97 Нээлттэй
олон улсын даам Aluksne Vaints 2021-11-14T17:45:52+02:00 00:11:58 16 -16 116 Нээлттэй
олон улсын даам Vaints Aluksne 2021-11-14T17:36:58+02:00 00:08:52 -17 17 115 Нээлттэй
олон улсын даам Vaints Aluksne 2021-11-10T17:22:47+02:00 00:10:37 -19 19 96 Нээлттэй
олон улсын даам Vaints Aluksne 2021-11-02T18:09:15+02:00 00:12:22 25 -25 93 Нээлттэй
олон улсын даам Aluksne Vaints 2021-10-22T21:26:28+03:00 00:09:50 19 -19 70 Нээлттэй