Хэрэглэгчийн king-grand рэнзү тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1643 - 17 13 4 0
Бүгдийг шалгах Хэрэглэгчийн тоглоомыг ачаалах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
king-grand vs. PC-Brandon 2 2 0 0
king-grand vs. 侯军 2 1 1 0
king-grand vs. EdwardVong 1 1 0 0
king-grand vs. JamesUng 1 1 0 0
king-grand vs. kenyuan 1 1 0 0
king-grand vs. lengqingming 1 0 1 0
king-grand vs. mago-pc2 1 1 0 0
king-grand vs. mra-pc1 1 1 0 0
king-grand vs. mra-pc109 1 1 0 0
king-grand vs. mra-pc200 1 0 1 0
king-grand vs. mra-pc33 1 1 0 0
king-grand vs. mra-pc53 1 1 0 0
king-grand vs. PC-Yoyo41 1 1 0 0
king-grand vs. xioABS 1 1 0 0
king-grand vs. 孟凡尘 1 0 1 0
Нийт: 17 13 4 0