Хэрэглэгчийн VladlenaV Lines of action тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1439 - 8 5 3 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
VladlenaV vs. denisf 1 0 1 0
VladlenaV vs. egorf 1 0 1 0
VladlenaV vs. katya 1 0 1 0
VladlenaV vs. KostjaZ 1 1 0 0
VladlenaV vs. MaksimK 1 1 0 0
VladlenaV vs. matushkina 1 1 0 0
VladlenaV vs. seriozha 1 1 0 0
VladlenaV vs. yuliaV 1 1 0 0
Нийт: 8 5 3 0