Хэрэглэгчийн ArtemS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч egorf

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action egorf ArtemS 2022-05-12T17:11:00+03:00 00:01:48 22 -22 26 Нээлттэй