Хэрэглэгчийн ArtemS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч SlavaK

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action SlavaK ArtemS 2022-05-12T17:40:40+03:00 00:05:00 20 -20 0 Нээлттэй