Хэрэглэгчийн ArtemS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч dariaN

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action ArtemS dariaN 2022-05-12T17:00:00+03:00 00:06:51 -21 21 41 Нээлттэй