Хэрэглэгчийн ArtemS Lines of action тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1274 - 8 1 7 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
ArtemS vs. ArtemE 1 0 1 0
ArtemS vs. ArtemZ 1 0 1 0
ArtemS vs. dariaN 1 0 1 0
ArtemS vs. darinani 1 0 1 0
ArtemS vs. egorf 1 0 1 0
ArtemS vs. kostjak 1 0 1 0
ArtemS vs. SlavaK 1 0 1 0
ArtemS vs. yuliaV 1 1 0 0
Нийт: 8 1 7 0